Rất nhiều người đến nay vẫn không biết hạ cam mềm là một bệnh lây truyền qua đường tình dục giống như các bệnh...

Đọc tiếp

Các căn bệnh lây qua đường tình dục không chỉ thấy ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng...

Đọc tiếp

Cuộc sống hiện nay mọi người dần có tư tưởng cởi mở hơn trong câu chuyện tình dục, chính điều này đã tạo điều...

Đọc tiếp

Quan hệ không an toàn, tình một đêm, quan hệ với gái mại dâm, có nhiều bạn tình, quan hệ ngoài luồng… là những nguyên...

Đọc tiếp

Xã hội hiện đại, tư tưởng tình dục có phần “cởi mở”, việc quan hệ tình một đêm hay có nhiều bạn tình, quan hệ...

Đọc tiếp