Phá thai là vấn đề nhạy cảm mà bất kì ai cũng rất ngại việc chia sẻ cho người thân, bạn bè biết. Do đó mà những...

Đọc tiếp

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến phương pháp phá thai an toàn khi lỡ mang thai ngoài ý muốn thì chi phí cũng là điều...

Đọc tiếp

Các trường hợp vì lý do bất khả kháng phải thực hiện phá thai, đặc biệt là khi tuổi thai đã lớn, bên cạnh lo lắng...

Đọc tiếp

Phá thai luôn được các chuyên gia y tế khuyến cáo ưu tiên tính hiệu quả và an toàn, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ khả...

Đọc tiếp