Trong những năm gần đây, bệnh giang mai đã trở nên phổ biến hơn với nhiều trường hợp phức tạp. Tuy nhiên, không phải...

Đọc tiếp

Giang mai là một trong những căn bệnh cực kỳ nguy hiểm chỉ đứng sau căn bệnh thế kỷ HIV. Căn bệnh này tiềm ẩn rất...

Đọc tiếp

Giang mai nổi tiếng là căn bệnh xã hội cực kỳ nguy hiểm chỉ đứng sau Căn bệnh HIV/AIDS. Căn bệnh này tiến triển thêm...

Đọc tiếp

Giang mai được đánh giá là căn bệnh có tính chất nguy hiểm cao, có khả năng lây nhiễm nhanh. Tuy nhiên, rất nhiều người...

Đọc tiếp

Bệnh giang mai được đánh giá là căn bệnh lây truyền qua đường tình dục đặc biệt nguy hiểm. Không những gây ra những...

Đọc tiếp