Ở Việt Nam, số lượng chị em bắt buộc phải tìm đến phương pháp đình chỉ thai ngày càng cao. Nhiều thông tin cho biết...

Đọc tiếp